• LinkedIN
  • Langs de Beek 8, 6125AX, Obbicht
  • +31 (0)6 5160 6772
  • info@marlenedehing.nl

Marlene Dehing

WERKBEGELEIDING

Werkbegeleiding is een vorm van werkgerelateerde coaching. Het te starten traject (kan) op verzoek en /of in samenspraak met je leidinggevende en /of werkgever plaats vinden. Werkbegeleiding richt zich in hoofdzaak op het uitvoeren van de functie, van de werkuitvoering. Hierbij hebben zowel werkgever als werknemer verwachtingen over de gewenste veranderingen.

Bij werkbegeleiding start ik met het 'klikgesprek' het kennismakingesprek. Indien gewenst samen met de opdrachtgever (leidinggevende/werkgever). In dit oriënterend gesprek worden verwachtingen, (methodische-) werkwijze, inhoud, eventuele specifieke aandachtspunten en het eindresultaat doorgesproken. Dit gesprek wordt niet in rekening gebracht.  

De stappen die verder gezet worden zijn als volgt:

- In kaart brengen van de dilemma's van de problemen.

- Onderzoeken werlke verandermogelijkheden er zijn om om de dilemma's/problemen op professioneel,   persoonlijk of samenwerkingsvlak aan te   pakken. Indien gewenst het aanreiken van oefeningen in vaardigheden tot verandering.

- Reflecteren op de concrete werksituatie, korte en lange termijn doelen blijven toetsen en waar nodig bijsturen.

- Coaching op vlak van persoonlijk onderhoud zodat problemen en verzuim voorkomen kunnen  worden.   

De werkgever zal veelal ook een terugkoppeling wensen van de geboekte resultaten. Deze terugkoppeling zal altijd door de persoon zelf - de coachee - plaats vinden.

Een eventueel rapport wordt uitsluitend aangereikt aan de coachee die zelf de keuze maakt het rapport al of niet te verspreiden aan derden. Hierbij zijn de ethische gedragscode van de NOBCO en de wet AVG van toepassing (zie ook privacyverklaring).

Tevens is het mogelijk begeleide intervisie te bieden: in teamverband of samengestelde kleine groepen medewerkers. Na een oriënterend gesprek met de opdrachtgever zal ik een voorstel doen met daarin een inhoudelijk plan ter verdere bespreking en aanscherping door de opdrachtgever en vanzelfsprekend de deelnemers. 

Ook hier geldt dat maatwerk van belang is en dat het traject afgestemd wordt op de verwachtingen van diegene die begeleid wordt en die van de werkgever. 

Neem vrijblijvend contact op