• LinkedIN
  • Langs de Beek 8, 6125AX, Obbicht
  • +31 (0)6 5160 6772
  • info@marlenedehing.nl

OVER MIJ

2015-2016 heb ik de postgraduate opleiding Executive Coaching aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gevolgd. De postgraduate opleiding Executive Coaching ( PGO-EC) wordt door de VU georganiseerd in nauwe samenwerking met Ashridge Business School (UK). Het is een opleiding voor executive coaches met ervaring die zich verder wilen professionaliseren in de volle breedte van het coachingsvak. Het programma biedt toegang tot het Ashridge MSc-programma in executive coaching, waartoe ook een internationale accreditatie behoort die erkend is door de Europen Mentoring & Coaching Counsil (EMCC).  

Ik ben als Senior Practitioner internationaal geaccrediteerd bij de Beroepsvereniging EMCC/ NOBCO

Als executive coach beschik ik over verschillende kwalificaties die verwerkt zijn in mijn logo dat je op deze website aantreft: in het middelpunt bevindt zich de coachee. De verschillende cirkels in het logo verwijzen naar een dynamische maar ook verbindende context van de coaching.

Mijn naam staat in een geschreven lettertype om zodoende de persoonlijke aanpak te benadrukken. Investeren in het persoonlijk contact met de coachee is een belangrijk uitgangspunt voor mijn werkwijze. Hierin word ik bevestigd door de coachees, die aangeven dat zij zich snel op hun gemak voelen bij mij.  De vier verschillende pijlers staan voor de diversiteit die ik bezit als coach. Zo heb ik als coach ruime werkervaring in de GGZ, de Jeugdzorg & Welzijn en het ( HBO-) Onderwijs. Bij mijn (methodische-) aanpak is het uitgangspunt dat er in alle gevallen maatwerk  geleverd wordt en de relatie met de coachee daarbij centraal staat. Behalve het reguliere aanbod van coaching gebruik ik verschillende methodieken zoals: contextueel en systemisch  coachen, de oplossingsgerichte methodiek en de psychoanalytische methodiek, De ACT (Aceptance and Commitment Therapy) maar dan vanuit het coachend perspectief.

Mijn aanpak staat onder meer voor doelgericht werken, niet oordelend, souplesse en de coachee staat vanzelfsprekend aan het roer! Afgelopen jaren heb ik de navolgende coachings- trajecten verzorgd voor onder andere Zuyd Hogeschool, UWV staffunctionarissen, directies van middelgrote bedrijven, staffunctionarissen en professionals uit de zorg en onderwijs, middenmanagement en projectleiders van verschillende gemeentes met onder andere de navolgende coachvragen: Burnout en stressklachten, wendbaarheid in het werken, onzekerheid medewerker over persoonlijke kwaliteiten, samenwerkingsvraagstukken en assertiviteit, loopbaanontwikkeling, omgaan met werkdruk,  balans vinden tussen werk en privé, aanwenden en profileren van leidinggevende kwaliteiten, omgaan met veranderingsprocessen.

Hieronder enkele Reviews:

“Je hebt mij de touwladder toegeworpen om uit het dal te komen en hebt mij stevige ankerpunten gegeven om het rood-witte lint om mijn valkuilen te zetten. Als ik er al weer in spring, dan val ik niet zo diep!” Ellen 

“Door dit coachtraject aan te gaan heb ik een beter beeld gekregen van mijn eigen functioneren en het functioneren van anderen. Ik ben bewuster geworden van mijn grenzen en mogelijkheden. Ik heb balans weten te creëren tussen werk en privé. Ik sta steviger in mijn schoenen en ben zekerder van de keuzes die ik maak. Met de aangereikte gereedschappen zie ik de toekomst positief tegemoet.” René 

“Gedurende de coachgesprekken met Marlène heb ik vooral geleerd anders leren denken over situaties. De sessies hebben mij ervan bewust gemaakt dat ik best wat in mijn mars heb en dat ook naar anderen mag uitstralen. Door kritische bevraging van Marlène werden zaken die onderhuids sudderden benoemd en werden mogelijkheden helder- cq aangereikt om hiermee om te gaan. Hiervoor wil ik Marlène bedanken.” Marie-José 

“De belangrijkste winst heb ik behaald doordat ik een betere balans heb gevonden in privé en werk. Hierdoor heb ik meer aandacht voor mijn partner, mijn gezin en familie en voor culturele activiteiten voor mijzelf. Daardoor ontspan ik beter en geniet meer van het leven.” Petra

 “Marlène is de meest betrokken supervisor en coach geweest die ik me kon wensen. Op al deze vlakken heb ik het genoegen gehad met Marlene in aanraking te komen en ik zou me geen betere coach kunnen wensen. Zelfs in mijn ziekteperiode was je er en daar ben ik dankbaar voor. Topcoach, top supervisor, ontzettend veel kennis!” Marloes